رای به سایت :
5
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مالک اشتر
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398 -

گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی
گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی
    تاریخ› یکشنبه 07 آبان 1396 - 17:56

مسئله بسیج ، مسئله مهم و پرداختن به بسیج دانش آموزی نیز مسئله ای مهم تر است . امام خامنه ای (حفظه الله )

RSS