رای به سایت :
5
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مالک اشتر
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
یکشنبه 04 فروردين 1398 -

برگزاری اردوی عملی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر منطقه15
برگزاری اردوی عملی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر منطقه15
    تاریخ› سه شنبه 05 اسفند 1393 - 13:45

آموزش مهمترین امر در بسیج است.

راهیان نور دانش آموزی
راهیان نور دانش آموزی
    تاریخ› شنبه 18 بهمن 1393 - 13:47

دومین اردوی راهیان نور دانش آموزان دختر منطقه 15جهت بازدید ازمناطق عملیاتی جنوب در بهمن ماه برگزار گردید.

RSS