رای به سایت :
5
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مالک اشتر
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
شنبه 04 اسفند 1397 -
تسلیت شهادت امام صادق (ع)
تسلیت شهادت امام صادق (ع)

مایه زینت ما باشید ، نه مایه عیب! با مردم نیکو سخن بگوئید و زبان خود را نگاه دارید و آن را از حرف های بیهوده و سخنان زشت باز دارید . امام صادق (ع)
calendar
تاریخ : 1396/04/28 - 11:03
0
محبوب  
رای به خبر :