رای به سایت :
5
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مالک اشتر
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
شنبه 04 اسفند 1397 -
جلسه فرمانده واحدان  حوزه ی دانش آموزی تمامی مناطق تهران
جلسه فرمانده واحدان حوزه ی دانش آموزی تمامی مناطق تهران

بسیجی بودن مایه سرافرازی و سربلندی نزد پروردگار است مقام معظم رهبری مدظلله العالی
calendar
تاریخ : 1396/05/30 - 14:05
0
محبوب  
رای به خبر :