رای به سایت :
5
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مالک اشتر
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
یکشنبه 29 بهمن 1396 -
تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع)
تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع)

امام محمد باقر (ع) می فرمایند : شیعه ما ، تنها کسی است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد
calendar
تاریخ : 1396/06/07 - 14:53
0
محبوب  
رای به خبر :