رای به سایت :
5
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مالک اشتر
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
یکشنبه 29 بهمن 1396 -
تسلیت شهادت امام سجاد (ع)
تسلیت شهادت امام سجاد (ع)

هیچ قطره ای نزد خداوند محبوب تر از دو قطره نیست : قطره خونی که در راه خداریخته شود و قطره اشکی که در سیاهی شب جاری شود . امام سجاد ع
calendar
تاریخ : 1396/07/24 - 09:22
0
محبوب  
رای به خبر :