رای به سایت :
5
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه مالک اشتر
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
پنجشنبه 03 اسفند 1396 -
تسلیت شهادت امام رضا (ع)
تسلیت شهادت امام رضا (ع)

امام رضا (ع): هرکس در مجلسی نشیند که امر ما در آن زنده می شود، در روزی که قلب ها می میرند، قلبش نخواهد مرد.
calendar
تاریخ : 1396/08/27 - 10:20
0
محبوب  
رای به خبر :