رای به سایت :
2468
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
شنبه 28 مهر 1397 -
بازدید سردار بیگدلی از نمایشگاه هفته دفاع مقدس ناحیه مالک اشتر
گزارش تصویری/

بازدید سردار بیگدلی از نمایشگاه هفته دفاع مقدس ناحیه مالک اشتر

در چهارمین روز از برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس سردار بیگدلی از نمایشگاه یادیاران بازدید نمودند.
calendar
تاریخ : 1397/07/08 - 10:40
2
محبوب  
رای به خبر :