رای به سایت :
2468
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
شنبه 28 مهر 1397 -
بازدید سردار سیف از نمایشگاه یادیاران ناحیه مالک اشتر
گزارش تصویری/

بازدید سردار سیف از نمایشگاه یادیاران ناحیه مالک اشتر

در ششمین روز از نمایشگاه یادیاران سردار سیف از فرماندهان دوران دفاع مقدس از نمایشگاه بازدید نمودند.
calendar
تاریخ : 1397/07/10 - 09:01
1
محبوب  
رای به خبر :