رای به سایت :
281
محبوب
حوزه 321امام علی النقی (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

آموزش امداد و نجات
آموزش امداد و نجات
    تاریخ› شنبه 25 بهمن 1393 - 07:00

کلاس های امداد و نجات و کمک های اولیه از تاریخ 93/11/25 الی 93/11/28 در ستاد حوزه 321 برگزار می گردد.

آموزش سرگروه های حلقه صالحین
آموزش سرگروه های حلقه صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 04 دي 1393 - 13:24

آموزش سرگروه های حلقه صالحین روز پنج شنبه مورخ 93/09/26 از ساعت 19 الی 22 در ستاد حوزه برگزار گردید.

گواهینامه موتورسیکلت
گواهینامه موتورسیکلت
    تاریخ› شنبه 24 آبان 1393 - 15:28

برگزاری آزمون گواهینامه موتورسیکلت

RSS