رای به سایت :
279
محبوب
حوزه 323 امام حسن عسکری(ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
دوشنبه 19 آذر 1397 -

نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳
نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳

نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳امام حسن عسگری علیه السلام

حوزه 323 امام حسن عسکری(ع) 1396/09/26
نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳
نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳

نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳امام حسن عسگری علیه السلام

حوزه 323 امام حسن عسکری(ع) 1396/10/29
نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳
نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳

نخستین نشست صمیمی اعضا شورا حوزه ۳۲۳امام حسن عسگری علیه السلام

حوزه 323 امام حسن عسکری(ع) 1396/10/29
نخستین جلسه اعضای شورای بسیج و خادمین هیات محبان الحسین
نخستین جلسه اعضای شورای بسیج و خادمین هیات محبان الحسین

نخستین جلسه اعضای شورای بسیج و خادمین هیات محبان الحسین علیه السلام در سال جدید برگزارشد

پایگاه مقاومت بسیج ابوذر غفاری 1396/02/08
برگزاری کلاس حلقه بزرگسالان (اعضای شوراء و فعال پایگاه) پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص)
برگزاری کلاس حلقه بزرگسالان (اعضای شوراء و فعال پایگاه) پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص)

این کلاس ها در چهارشنبه شب مورخ(95/01/25) از ساعت 21 الی22:30 دقیقه در درون پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص) با حضور پرشور اعضای حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه) برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم (ص) 1395/01/28
نخستین جلسه همدلی
نخستین جلسه همدلی

نخستین جلسه همدلی ، همفکری و همکاری باحضور اعضای شورا پایگاه بسیج ابوذر غفاری برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج ابوذر غفاری 1395/01/27
برگزاری کلاس حلقه بزرگسالان (اعضای شوراء و فعال پایگاه) پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص)
برگزاری کلاس حلقه بزرگسالان (اعضای شوراء و فعال پایگاه) پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص)

ین کلاس ها در چهارشنبه شب مورخ(95/01/23) از ساعت 21 الی22:30 دقیقه در درون پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص) با حضور پرشور اعضای حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه) برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم (ص) 1395/01/24
برگزاری کلاس حلقه بزرگسالان (اعضای شوراء و فعال پایگاه) پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص)
برگزاری کلاس حلقه بزرگسالان (اعضای شوراء و فعال پایگاه) پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص)

این کلاس ها در چهارشنبه شب مورخ(20/12/94) از ساعت 21 الی22:30 دقیقه در درون پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص) با حضور پرشور اعضای حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه) برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم (ص) 1394/12/22
برگزاری کلاس های حلقه کلاس های حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه)
برگزاری کلاس های حلقه کلاس های حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه)

این کلاس ها در چهارشنبه شب مورخ(12/12/94) از ساعت 21 الی22:30 دقیقه در درون پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص) با حضور پرشور اعضای حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه) برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم (ص) 1394/12/19
برگزاری کلاس های حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه)
برگزاری کلاس های حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه)

کلاس های حلقه بزرگسالان(اعضای شوراء و فعال پایگاه) شب چهار شنبه مورخ(28/11/94) از ساعت21 الی22:30 در درون پایگاه مقاومت بسیج 20 پیامبراعظم(ص) با حضور بسیار خوب بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج پیامبر اعظم (ص) 1394/12/07
نشست  اعضای شورای حوزه با اعضای پایگاه 25
نشست اعضای شورای حوزه با اعضای پایگاه 25

جلسه صمیمانه اعضای شورای حوزه 323 امام حسن عسگری (ع) وپایگاه 25

حوزه 323 امام حسن عسکری(ع) 1394/11/01
جلسه اعضای شورا فرماندهی پایگاه 28 ابوذر غفاری
جلسه اعضای شورا فرماندهی پایگاه 28 ابوذر غفاری

به مناسبت ایام اله دهه فجر انقلاب اسلامی جلسه اعضای شورا در پایگاه با حضور حداکثری اعضا در روز جمعه مورخ 93/10/19 برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج ابوذر غفاری 1393/10/19