رای به سایت :
279
محبوب
حوزه 323 امام حسن عسکری(ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
دوشنبه 19 آذر 1397 -

دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه با خانواده شهید عزیزی
دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه با خانواده شهید عزیزی

دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه 323 امام حسن عسگری

حوزه 323 امام حسن عسکری(ع) 1396/09/26
دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه با خانواده شهید عزیزی
دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه با خانواده شهید عزیزی

دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه 323 امام حسن عسگری

حوزه 323 امام حسن عسکری(ع) 1396/10/29
دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه با خانواده شهید عزیزی
دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه با خانواده شهید عزیزی

دیدار صمیمی و معنوی اعضاء شورای حوزه 323 امام حسن عسگری

حوزه 323 امام حسن عسکری(ع) 1396/10/29
برنامه ریزی و زمینه سازی تربیت جوانان انقلابی مهم ترین هدف بسیج در صالحین است
برنامه ریزی و زمینه سازی تربیت جوانان انقلابی مهم ترین هدف بسیج در صالحین است

نشست صمیمی استاد فتاحی با اعضا و مربیان صالحین پایگاه ابوذر غفاری برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج ابوذر غفاری 1395/12/30
گفتگو با امام جماعت موفق یکی از فعال ترین مساجد جنوب شرق تهران
گفتگو با امام جماعت موفق یکی از فعال ترین مساجد جنوب شرق تهران

گفتگو با امام جماعت موفق یکی از فعال ترین مساجد جنوب شرق تهران

پایگاه مقاومت بسیج ابوذر غفاری 1395/06/01
همزمان روز پزشک دیدار صمیمی با پزشکان معتمد محله ولیعصر عج برگزار شد
همزمان روز پزشک دیدار صمیمی با پزشکان معتمد محله ولیعصر عج برگزار شد

در این دیدار باحضور امام جماعت مسجد نبوی و فرماندهی و اعضای شورا بسیج و مدیریت محله از پزشکان تجلیل شد

پایگاه مقاومت بسیج ابوذر غفاری 1395/06/01
نشست صمیمی فرمانده و شورای حوزه با فرمانده و اعضای شورای پایگاه 27 مقداد
نشست صمیمی فرمانده و شورای حوزه با فرمانده و اعضای شورای پایگاه 27 مقداد

روز شنبه مورخ 94/11/3 جلسه ای با حضور فرمانده و اعضای محترم حوزه 323 امام حسن عسگری (ع) در پایگاه 27 مقداد برگزار شد که طی آن فعالیت های 10 ماه اخیر پایگاه مورد بررسی قرار گرفت.

پایگاه مقاومت بسیج مقداد 1394/11/05