رای به سایت :
227
محبوب
حوزه 324 ام البنین (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
دوشنبه 26 آذر 1397 -

اردوی ورزشی دربند
حوزه 324 حضرت ام البنین (س)
اردوی ورزشی دربند
    تاریخ› سه شنبه 13 مرداد 1394 - 02:57

حوزه ام البنین به مناسبت هفته قشر اقدام به برگزاری برنامه ورزشی اردوی دربند ویژه اعضای گردان کوثر نمود