رای به سایت :
227
محبوب
حوزه 324 ام البنین (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

جلسه  توجیهی فرمانده گردان پایگاه ها
حوزه 324 حضرت ام البنین (س)
جلسه توجیهی فرمانده گردان پایگاه ها
    تاریخ› سه شنبه 12 خرداد 1394 - 03:09

جلسه فرمانده گردان پایگاه ها با حضور فرمانده گردان حوزه ام البنین

RSS