رای به سایت :
63
محبوب
حوزه 325 امام مهدی (عج)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

مرکز پژوهش‌ها: بسته دولت قابل اجرا نیست
مرکز پژوهش‌ها: بسته دولت قابل اجرا نیست
    تاریخ› یکشنبه 30 شهريور 1393 - 16:41

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، اجرای موثر این بسته در سال‌های ۹۳ و ۹۴ را ناممکن دانست!

RSS