رای به سایت :
195
محبوب
حوزه 326 حضرت رقیه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
جمعه 31 فروردين 1397 -

افزایش جمعیت(جلسه دوم)
افزایش جمعیت(جلسه دوم)

96/10/11کارگاه اموزشی افزایش جمعیت در حوزه 326حضرت رقیه برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/10/16
کارگاه افزایش جمعیت
کارگاه افزایش جمعیت

آخرین جلسه کارگاه افزایش جمعیت حوزه ۳۲۶ حضرت رقیه (س) امروز و با حضور بسیجیان پایگاهها ی تابعه در مکان حوزه با سخنرانی سر کار خانم اصغری و با موضوع بهداشت جنسی و باروری و همچنین مبحث جنگ جمعیتی برگزار گردید .

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1396/10/11
افزایش جمعیت
افزایش جمعیت

مورخ 96/10/4افزایش جمعیت در حوزه 326حضرت رقیه برگزار شد

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/10/04
کارگاه افزایش جمعیت حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س، با حضور استاد سرکار خانم اصغری
کارگاه افزایش جمعیت حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س، با حضور استاد سرکار خانم اصغری

کارگاه افزایش جمعیت با حضور استاد سرکار خانم اصغری در مسجد سیدالشهدا ( پایگاه ریحانة النبی) با حضور خواهران بسیجی برگزار گردید..

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1396/05/31
کارگاه افزایش جمعیت
کارگاه افزایش جمعیت

کارگاه افزایش جمعیت به همت بسیج جامعه ی زنان حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س، برگزار گردید.

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1395/10/22