رای به سایت :
165
محبوب
حوزه 326 حضرت رقیه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
پنجشنبه 02 آذر 1396 -

کارگاه افزایش جمعیت حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س، با حضور استاد سرکار خانم اصغری
کارگاه افزایش جمعیت حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س، با حضور استاد سرکار خانم اصغری

کارگاه افزایش جمعیت با حضور استاد سرکار خانم اصغری در مسجد سیدالشهدا ( پایگاه ریحانة النبی) با حضور خواهران بسیجی برگزار گردید..

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1396/05/31
کارگاه افزایش جمعیت
کارگاه افزایش جمعیت

کارگاه افزایش جمعیت به همت بسیج جامعه ی زنان حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س، برگزار گردید.

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1395/10/22