رای به سایت :
120
محبوب
حوزه 326 حضرت رقیه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
جمعه 02 تير 1396 -

حضور حداکثری بسیجیان محله هاشم آباد در راهپیمایی بزرگ روز قدس
حضور حداکثری بسیجیان محله هاشم آباد در راهپیمایی بزرگ روز قدس

بسیجیان سلحشور و همیشه در صحنه محله هاشم آباد آمادگی خود را در جهت حضور در راهپیمایی روز قدس با اعلام بیانیه ای حمایت از ملت شریف فلسطین اعلام می نماید.

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/04/02
حضورحداکثری بسیجیان محله اتابک درراهپیمایی بزرگ روزقدس
حضورحداکثری بسیجیان محله اتابک درراهپیمایی بزرگ روزقدس

بسیجیان سلحشور و همیشه در صحنه محله اتابک آمادگی خود را در جهت حضور در راهپیمایی روز قدس با اعلام بیانیه ای حمایت از ملت شریف فلسطین اعلام می نماید.

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1396/04/02
حضور حداکثری بسیجیان محله اتابک در راهپیمایی بزرگ روز قدس
حضور حداکثری بسیجیان محله اتابک در راهپیمایی بزرگ روز قدس

بسیجیان سلحشور و همیشه در صحنه محله اتابک آمادگی خود را در جهت حضور در راهپیمایی روز قدس با اعلام بیانیه ای حمایت از ملت شریف فلسطین اعلام می نماید.

پایگاه مقاومت بسیج زهرا (س) 1396/04/02
حضورحداکثری بسیجیان پایگاه القرآن درراهپیمایی بزرگ روزقدس
حضورحداکثری بسیجیان پایگاه القرآن درراهپیمایی بزرگ روزقدس

بسیجیان سلحشوروهمیشه درصحنه پایگاه القرآن آمادگی خودراجهت حضوردرراهپیمایی روزقدس بااعلام بیانیه ای حمایت ازملت شریف فلسطین اعلام نماید

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/04/01
بیت رهبری
بیت رهبری

در تاریخ 1/ 4/ 96 اردوی بیت رهبری برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/04/01
بیت رهبری
بیت رهبری

در تاریخ 1/ 4/ 96 اردوی بیت رهبری برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/04/01
حضور حداکثری بسیجیان محله ابوذر در راهپیمایی بزرگ روز قدس
حضور حداکثری بسیجیان محله ابوذر در راهپیمایی بزرگ روز قدس

بسیجیان سلحشور و همیشه در صحنه محله ابوذرآمادگی خود را در جهت حضور در راهپیمایی روز قدس با اعلام بیانیه ای حمایت از ملت شریف فلسطین اعلام می نماید.

پایگاه مقاومت بسیج فاضله 1396/04/01
اردوی کوه بی بی شهربانو
اردوی کوه بی بی شهربانو

در تاریخ 30/3/96 اردوی کوه بی بی شهربانو در ماه مبارک رمضان

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/04/01
مراسم افطاری اعضای شورا
مراسم افطاری اعضای شورا

در تاریخ 29/3/96 به اعضای شورا افطاری داده شد

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/04/01
مراسم افطاری اعضای شورا
مراسم افطاری اعضای شورا

در تاریخ 29/3/96 به اعضای شورا افطاری داده شد

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/04/01
مراسم افطاری اعضای شورا
مراسم افطاری اعضای شورا

در تاریخ 29/3/96 به اعضای شورا افطاری داده شد

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/04/01
مراسم افطاری اعضای شورا
مراسم افطاری اعضای شورا

در تاریخ 29/3/96 به اعضای شورا افطاری داده شد

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/04/01

1 2 3 4... 89