رای به سایت :
112
محبوب
حوزه 326 حضرت رقیه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
یکشنبه 07 خرداد 1396 -

کارگاه آموزشی سایبری برگزارشد
کارگاه آموزشی سایبری برگزارشد

کارگاه آموزشی سایبری باحضورمعاون قرارگاه فضای مجازی ناحیه برگزارشد

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/02/27
کارگاه آموزشی سایت قسم برگزارشد
کارگاه آموزشی سایت قسم برگزارشد

کارگاه آموزشی سایت قسم حوزه مقاومت بسیج 326 حضرت رقیه(س)باحضورمعاون قرارگاه فضای مجازی ناحیه مالک اشتربرگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/02/06
کارگاه اموزشی سایت قسم با حضور معاونت محترم قرارگاه فضای مجازی ناحیه مالک اشتر
کارگاه اموزشی سایت قسم با حضور معاونت محترم قرارگاه فضای مجازی ناحیه مالک اشتر

کارگاه اموزشی سایت قسم با حضور معاونت قرار گاه فضای مجازی ناحیه مالک اشتر، مسئول سایبری حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س و فرمانده هان پایگاه ها به همراه مسئولین سایبری پایگاه ها برگزار گردید.

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1396/02/06
برگزاری جلسه دوم کارگاه سبک زندگی
برگزاری جلسه دوم کارگاه سبک زندگی

برگزاری جلسه دوم کارگاه سبک زندگی باموضوع کودک و رسانه ها

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1395/11/06
کارگاه سبک زندگی
کارگاه سبک زندگی

برگزاری کارگاه سبک زندگی باموضوع جایگاه زن دراسلام غرب

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1395/11/03
آیین همسرداری
آیین همسرداری

کلاس ایین همسرداری به همت بسیج جامعه ی زنان پایگاه فاضله برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج فاضله 1395/10/28
دخترانه
دخترانه

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی،مختص جوانان به همت بسیج جامعه ی زنان پایگاه فاضله برگزار گردید..

پایگاه مقاومت بسیج فاضله 1395/10/22
کارگاه افزایش جمعیت
کارگاه افزایش جمعیت

کارگاه افزایش جمعیت به همت بسیج جامعه ی زنان حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س، برگزار گردید.

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1395/10/22
برگزاری کارگاه سبک زندگی
برگزاری کارگاه سبک زندگی

برگزاری کارگاه سبک زندگی توسط کارشناس برنامه آقای شاه صفی

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1395/10/16
کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی
کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی

اعلام برگزاری کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی درده جلسه

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1395/10/15
کارگاه کارآفرینی به مناسبت هفته ی بسیج
کارگاه کارآفرینی به مناسبت هفته ی بسیج

کارگاه کارآفرینی به مناسبت هفته ی بسیج به همت بسیج جامعه ی زنان پایگاه فاضله برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج فاضله 1395/09/06
کارگاه کارآفرینی به مناسبت هفته ی بسیج
کارگاه کارآفرینی به مناسبت هفته ی بسیج

به مناسبت فرا رسیدن هفته ی بسیج کارگاه کارآفرینی به همت بسیج جامعه ی زنان حوزه 326 حضرت رقیه (پایگاه ها: نسبه و مطهره) برگزار گردید.

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1395/09/03