رای به سایت :
165
محبوب
حوزه 326 حضرت رقیه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
پنجشنبه 02 آذر 1396 -

برگزاری کارگاه مادرانه با موضوع : فضای مجازی مزایا ، مضرات ،راهبرد ها و راهکار ها
برگزاری کارگاه مادرانه با موضوع : فضای مجازی مزایا ، مضرات ،راهبرد ها و راهکار ها

این کارگاه آموزشی با حضور فرمانده محترم پایگاه القرآن خانم وحیدی در پایگاه حضرت معصومه مسجد امام حسن مجتبی برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/08/28
کارگاه گلبوته های مهارت در پایگاه هانیه
کارگاه گلبوته های مهارت در پایگاه هانیه

کارگاه گلبوته های مهارت در پایگاه هانیه برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/07/20
کارگاه آموزشی چراغ خانه در پایگاه هانیه
کارگاه آموزشی چراغ خانه در پایگاه هانیه

کارگاه آموزشی چراغ خانه در پایگاه هانیه برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/07/20
کارگاه آموزشی و توانمد سازی اردویی
کارگاه آموزشی و توانمد سازی اردویی

کارگاه آموزشی توانمند سازی اردویی در سالن عترت برگزارشد /

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/07/19
کارگاه آموزشی چراغ خانه  جلسه چهارم
کارگاه آموزشی چراغ خانه جلسه چهارم

کارگاه آموزشی چراغ خانه در پایگاه عذرا با حضور بسیجیان شش پایگاه برگزارشد.

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/07/19
کارگاه آموزشی برگزارشد
کارگاه آموزشی برگزارشد

کارگاه آموزشی چراغ خانه درپایگاه عذراباحضوربسیجیان شش پایگاه برگزارشد

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/07/18
کارگاه آموزشی برگزارشد
کارگاه آموزشی برگزارشد

دومین جلسه کارگاه آموزشی گلبوته های مهارت باحضور دختران مقطع ابتدایی برگزارشد

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/07/18
کارگاه چراغ خانه امروز در حال فعالیت و کارگاه گل بوته های مهارن امروز توسط پایگاه هانیه
کارگاه چراغ خانه امروز در حال فعالیت و کارگاه گل بوته های مهارن امروز توسط پایگاه هانیه

کارگاه چراغ خانه امروز درپایگاه هانیه از ساعت 9تا 12 برگزار میگردد منتظرحضور گرمتان هستیم وکارگاه گل بوته های مهارت درپایگاه هانیه

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/07/18
گلبوته های مهارت
گلبوته های مهارت

کارگاه آموزشی گلبوته های مهارت برگزار خواهد شد

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/07/18
کارگاه آموزشی برگزارشد
کارگاه آموزشی برگزارشد

کارگاه آموزشی چراغ خانه درپایگاه عذراباحضوربسیجیان شش پایگاه برگزارشد

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/06/22
کارگاه آموزشی چراغ خانه   موضوع :بهداشت روانی ودینی نوجوان
کارگاه آموزشی چراغ خانه موضوع :بهداشت روانی ودینی نوجوان

96/6/21کار گاه آموزشی چراغ خاه در پایگاه عذرا برگزارشد.

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/06/21

1 2 3