رای به سایت :
191
محبوب
حوزه 326 حضرت رقیه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
سه شنبه 01 اسفند 1396 -

کارگاه آموزشی خبرنویسی ویژه خبرنگاران حوزه 326 حضرت رقیه(س) برگزار شد
کارگاه آموزشی خبرنویسی ویژه خبرنگاران حوزه 326 حضرت رقیه(س) برگزار شد

کارگاه یک روزه آموزش خبرنویسی خبرنگاران حوزه 326 حضرت رقیه(س) در کانون فرهنگی بسیج مالک اشتر برگزار شد.

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1396/11/23
موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو وظایف  والدین در برابر ازدواج.
موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو وظایف والدین در برابر ازدواج.

موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو در رابطه وظایف پدر ومادران درقبال فرزندان.

پایگاه مقاومت بسیج فاضله 1396/11/04
کارگاه ازدواج اسان
کارگاه ازدواج اسان

96/10/14کارگاه ازدواج اسان در پایگاه عذرا برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/10/16
کارگاه افزایش جمعیت
کارگاه افزایش جمعیت

آخرین جلسه کارگاه افزایش جمعیت حوزه ۳۲۶ حضرت رقیه (س) امروز و با حضور بسیجیان پایگاهها ی تابعه در مکان حوزه با سخنرانی سر کار خانم اصغری و با موضوع بهداشت جنسی و باروری و همچنین مبحث جنگ جمعیتی برگزار گردید .

حوزه 326 حضرت رقیه (س) 1396/10/11
کارگاه دوم با عنوان رشد دینی نوجوانان وجوانان
کارگاه دوم با عنوان رشد دینی نوجوانان وجوانان

کارگاه دوم با عنوان رشد دینی نوجوانان وجوانان

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/10/09
برگزاری کارگاه اول با عنوان فصل تحولات روانی واجتماعی نوجوانان و جوانان
برگزاری کارگاه اول با عنوان فصل تحولات روانی واجتماعی نوجوانان و جوانان

برگزاری کارگاه اول با عنوان فصل تحولات روانی واجتماعی نوجوانان و جوانان

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/10/09
کارکاه چراغ خانه  موضوع ( ارتباط )
کارکاه چراغ خانه موضوع ( ارتباط )

96/8/30کارگاه چراغ خانه با مو ضوع ارتباط در پایگاه عذرا برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/09/07
کارکاه چراغ خانه  موضوع ( ارتباط )
کارکاه چراغ خانه موضوع ( ارتباط )

96/8/30کارگاه چراغ خانه با مو ضوع ارتباط در پایگاه عذرا برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج علیمه 1396/09/07
کارگاه آموزشی خانواده ی موفق
کارگاه آموزشی خانواده ی موفق

کارگاه آموزشی خانواده ی موفق

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/09/02
برگزاری کارگاه مادرانه با موضوع : فضای مجازی مزایا ، مضرات ،راهبرد ها و راهکار ها
برگزاری کارگاه مادرانه با موضوع : فضای مجازی مزایا ، مضرات ،راهبرد ها و راهکار ها

این کارگاه آموزشی با حضور فرمانده محترم پایگاه القرآن خانم وحیدی در پایگاه حضرت معصومه مسجد امام حسن مجتبی برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن 1396/08/28
کارگاه گلبوته های مهارت در پایگاه هانیه
کارگاه گلبوته های مهارت در پایگاه هانیه

کارگاه گلبوته های مهارت در پایگاه هانیه برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/07/20
کارگاه آموزشی چراغ خانه در پایگاه هانیه
کارگاه آموزشی چراغ خانه در پایگاه هانیه

کارگاه آموزشی چراغ خانه در پایگاه هانیه برگزار شد .

پایگاه مقاومت بسیج هانیه 1396/07/20

1 2 3 4