رای به سایت :
196
محبوب
حوزه 326 حضرت رقیه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
جمعه 04 خرداد 1397 -

جلسه مسئولین صالحین پایگاهها با مسئول صالحین حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س
جلسه مسئولین صالحین پایگاهها با مسئول صالحین حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 01:35

مسئول صالحین حوزه ٣٢٦ حضرت رقیه س با مسئولین صالحین پایگاه های تابع جلسه ایی را جهت بررسی عملکرد ایشان در پایگاه ها منعقد نمود..