رای به سایت :
298
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
چهارشنبه 21 آذر 1397 -

دیابت را جدی بگیریم
دیابت را جدی بگیریم

به مناسبت روز جهانی دیابت ، نکاتی با همت معاونت امداد و بهداشت حوزه ۳۲۹ در مورد شیوع این بیماری در ج می شود

حوزه 329 قمربنی هاشم (ع) 1396/08/24