رای به سایت :
295
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
جمعه 27 مهر 1397 -
برگزاری تمرین های فوتبال
خبر امروز/

برگزاری تمرین های فوتبال

پایگاه شهید ضابطی در اقدام ورزشی خود سعی به برگزاری تمرین های فوتبال به طور حرفه ای کرده است
calendar
تاریخ : 1396/10/23 - 19:56
0
محبوب  
رای به خبر :