رای به سایت :
272
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
یکشنبه 31 تير 1397 -
برگزاری اولین جلسه فضای مجازی در سال ۹۷

اولین جلسه کارگروه فضای مجازی حوزه ۳۲۹ روز چهار شنبه برگزار خواهد شد
calendar
تاریخ : 1397/01/20 - 00:33
2
محبوب  
رای به خبر :