رای به سایت :
295
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
پنجشنبه 26 مهر 1397 -
نصب پوستر تولیدی مبعث در ستاد حوزه 329
پوستر

نصب پوستر تولیدی مبعث در ستاد حوزه 329

صبح امروز به همت شعبه فرهنگی حوزه 329 بنر فرهنگی دهه کرامت نصب شد
calendar
تاریخ : 1397/01/23 - 21:23
1
محبوب  
رای به خبر :