رای به سایت :
298
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
دوشنبه 05 فروردين 1398 -
برگزاری  اولین جلسه شعبه علمی و پژوهشی در سال97
پیش خبر/

برگزاری اولین جلسه شعبه علمی و پژوهشی در سال97

اولین جلسه شعبه علمی و پزوهشی حوزه 329 در سال 97 چهار شنبه 29 فروردین در سالن چلسات شهید سرلک برگزار می گردد.
calendar
تاریخ : 1397/01/26 - 20:43
2
محبوب  
رای به خبر :