رای به سایت :
298
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
شنبه 26 آبان 1397 -
راه انداری رسانه قمر بنی هاشم در پیام رسان داخلی
گزارش تصویری

راه انداری رسانه قمر بنی هاشم در پیام رسان داخلی

با توجه به شعار امسال رسانه بنی هاشم در پیام رسان ایرانی ایتا هم کانالی افتتاح کرد
calendar
تاریخ : 1397/02/08 - 18:45
2
محبوب  
رای به خبر :