رای به سایت :
298
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
شنبه 26 آبان 1397 -
برگزاری جلسه تخصصی شعب صالحین حوزه329
خبر امروز/

برگزاری جلسه تخصصی شعب صالحین حوزه329

جلسه هماهنگی شعبه صالحین حوزه مقاومت بسیج 329 قمر بنی هاشم دوشنبه 17 اردیبهشت 97 برگزار خواهد شد
calendar
تاریخ : 1397/02/16 - 20:41
2
محبوب  
رای به خبر :