رای به سایت :
290
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -
نشست بصیرتی (خروج امریکا از برجام)
پوستر

نشست بصیرتی (خروج امریکا از برجام)

نشست بصیرت افزایی با موضوع خروچ امریکا از برجام و پیامد های آن به میزبانی پایگاه شهید همرنگ برگزار خواهد شد
calendar
تاریخ : 1397/02/22 - 18:54
1
محبوب  
رای به خبر :