رای به سایت :
229
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
جمعه 04 خرداد 1397 -
برگزاری جلسه ماهانه شورای فرماندهی حوزه 329
در استانه ماه مبارک رمضان

برگزاری جلسه ماهانه شورای فرماندهی حوزه 329

در استانه ماه مبارک رمضان به میزبانی فرمانده محترم حوزه 329 جلسه ماهانه بین شورای محترم حوزه و فرماندهان پایگاه های تحت پوشش در سالن جلسات برگزار میشود
calendar
تاریخ : 1397/02/24 - 21:11
2
محبوب  
رای به خبر :