رای به سایت :
298
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
شنبه 26 آبان 1397 -
جلسه شعب جهاد سازندگی حوزه329
پیش خبر/

جلسه شعب جهاد سازندگی حوزه329

با هدف بررسی و تشکیل گروه های جهادی و ساماندهی برنامه های سال 97
calendar
تاریخ : 1397/03/03 - 00:19
2
محبوب  
رای به خبر :