رای به سایت :
290
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -
برگزاری جلسه ماهانه فرمانده محترم حوزه 329
پیش خبر/

برگزاری جلسه ماهانه فرمانده محترم حوزه 329

جلسه ماهانه شورای فرماندهی و فرماندهان پایگاه های تحت پوشش روز شنبه 16 تیر برگزار خواهد شد
calendar
تاریخ : 1397/04/14 - 21:11
0
محبوب  
رای به خبر :