رای به سایت :
298
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
پنجشنبه 24 آبان 1397 -
حضور گسترده مردم در راه پیمایی ۱۳ ابان
گزارش تصویری

حضور گسترده مردم در راه پیمایی ۱۳ ابان

امروز مردم تهران در استکبار ستیزی امریکا مشت اهنین به دهان این شیطان بزرگ زدند
calendar
تاریخ : 1397/08/13 - 12:29
2
محبوب  
رای به خبر :