رای به سایت :
298
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
دوشنبه 05 فروردين 1398 -
برگزاری فعالان دفاع مقدس در عرصه مجازی
خبر امروز/

برگزاری فعالان دفاع مقدس در عرصه مجازی

با مشارکت نهاد های کشوری و لشگری اولین جشنواره فعالان دفاع مقدس در عرصه مجازی برگزار خواهد شد
calendar
تاریخ : 1397/08/15 - 19:46
1
محبوب  
رای به خبر :