رای به سایت :
225
محبوب
حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
بازدید از یادمان صحرایی بیمارستان امام رضا
گژارش تصویری

بازدید از یادمان صحرایی بیمارستان امام رضا

صبح امروز شرکت کنندگان اردو از بیمارستان صحرایی امام رضا بازدیذ کردند
calendar
تاریخ : 1397/01/01 - 17:31
0
محبوب  
رای به خبر :