رای به سایت :
24
محبوب
حوزه 332 حضرت معصومه (س)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
چهارشنبه 28 شهريور 1397 -

ایستگاه جذب پایگاه مطهره  حوزه 332 مورخ 97/6/25
ایستگاه جذب پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/25

ایستگاه جذب پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/25

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/27
خواندن زیارت عاشورا پایگاه مطهره حوزه332 مورخ  97/6/21
خواندن زیارت عاشورا پایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/6/21

خواندن زیارت عاشورا پایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/6/21

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
خواندن دعا مباهله پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14
خواندن دعا مباهله پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14

خواندن دعا مباهله پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
سبک وزندگی اسلامی  پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14
سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14

سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
سبک وزندگی اسلامی  پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/21
سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/21

سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/21

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
سخنرانی سبک زندگی اسلامی مورخ 97/6/7پایگاه مطهره حوزه 332
سخنرانی سبک زندگی اسلامی مورخ 97/6/7پایگاه مطهره حوزه 332

سخنرانی سبک زندگی اسلامی مورخ 97/6/7پایگاه مطهره حوزه 332

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
جشن ویژه عیدغدیرخم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/7
جشن ویژه عیدغدیرخم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/7

جشن ویژه عیدغدیرخم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/7

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
مسابقه ورزشی مورخ97/6/5پایگاه مطهره حوزه 332
مسابقه ورزشی مورخ97/6/5پایگاه مطهره حوزه 332

مسابقه ورزشی مورخ97/6/5پایگاه مطهره حوزه 332

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
جلسه شورا ی پایگاه  برای برنامه ریزی جشن غدیر مورخ 97/6/5 پایگاه مطهره حوزه 332
جلسه شورا ی پایگاه برای برنامه ریزی جشن غدیر مورخ 97/6/5 پایگاه مطهره حوزه 332

جلسه شورا ی پایگاه برای برنامه ریزی جشن غدیر مورخ 97/6/5 پایگاه مطهره حوزه 332

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
حضور در فرهنگسرای خاروان بازی سازی واقعه  غدیربه همت ناحیه مالک اشتر پایگاه مطهره  حوزه 332
حضور در فرهنگسرای خاروان بازی سازی واقعه غدیربه همت ناحیه مالک اشتر پایگاه مطهره حوزه 332

حضور در فرهنگسرای خاروان بازی سازی واقعه غدیربه همت ناحیه مالک اشتر پایگاه مطهره حوزه332 97/6/9

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
سه شنبه های مهدوی  پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/6
سه شنبه های مهدوی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/6

سه شنبه های مهدوی پذیرای در گلزار شهدای گمنام محله والفجر پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/6

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25
کلاس نقاشی روی چوب پایگاه مطهره حوزه 332
کلاس نقاشی روی چوب پایگاه مطهره حوزه 332

کلاس نقاشی روی چوب پایگاه مطهره حوزه 332

پایگاه مقاومت بسیج مطهره 1397/06/25

1 2 3 4... 91