تاریخ : سه شنبه 23 آبان 21:49
کد خبر : 597224
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

حضور فرمانده بسیج جامعه زنان ناحیه مقدس مالک اشتر

حضور فرمانده بسیج جامعه زنان ناحیه مقدس مالک اشتر

خانم مهماندوست حضور در جلسات ماهانه حوزه332

به گزارش قسم از حوزه 332 حضرت معصومه (س)  ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ، در روز سه شنبه فرمانده بسیج جامعه زنان ناحیه مالک اشتر خانم مهماندوست در جلسات ماهانه حوزه 332 و خیر مقدم فرمانده حوزه به فرماندهی بسیج جامعه زنان عرض نمودند. خانم مهماندوست در این جلسه به اهمیت ابلاغیات بسیج جامعه پرداختند. و خواستار هرچه باشکوه تر به کارگاه همسفر تا بهشت پرداختند.


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ