رای به سایت :
311
محبوب
حوزه 339 حسین بن علی (ع)
ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر
چهارشنبه 26 مهر 1396 -
ایمنی نه یک شعار بلکه یک فرهنگ است
گرامی داشت هفته ایمنی در سپاه:

ایمنی نه یک شعار بلکه یک فرهنگ است

به مناسبت هفته ایمنی در سپاه ، مسئول شعبه ایمنی حوزه در مصاحبه با خبر نگار قسم گفت : ایمنی را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم
calendar
تاریخ : 1396/07/15 - 22:11
2
محبوب  
رای به خبر :