تاریخ : دوشنبه 24 مهر 01:52
کد خبر : 567535
سرویس خبری : عکس خبری
 

توی ذهنت باشد که یکی دارد مرا می بیند

توی ذهنت باشد که یکی دارد مرا می بیند

توی ذهنت باشد که یکی دارد مرا می بیند، دست از پا خطا نکنم، مهدی فاطمه(س) خجالت بکشد.فردای قیامت جلوی حضرت زهرا(س) چه جوابی می خواهیم بدهیم.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ