پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی (ره)
 
چهارشنبه 04 اسفند 1395 -

رای به سایت :
4
محبوب
شهدای پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی (ره)
توضيحات : با ولایت تا شهادت
معرفی پایگاه
  • گزارش شامگاه هفته بسیج

  • دیدار با خانواده شهید اکبر شاطر باقر

  • دیدار با خانواده شهید حسین پورصالح

  • برگزاری شامگاه پایگاه 11 امام خمینی (ره)

  • برگزاری شامگاه پایگاه 11 امام خمینی (ره)

چندرسانه ای
معرفی وبلاگ
اخبار صالحین
یادواره شهدا بسیج پایگاه11 امام خمینی (ره)
یادواره شهدا بسیج پایگاه11 امام خمینی(ره)
دیدار با خانواده شهید مهدی یزدانی زاده
دیدار از خانواده شهید مهدی یزدانی زاده
شامگاه پ11 امام خمینی
برگزاری شامگاه با سخرانی سخنگوی اتش نشانی
گذشته
یادواره شهدا بسیج پایگاه11 امام خمینی (ره) یادواره شهدا بسیج پایگاه11 امام خمینی...
یادواره شهدا بسیج پایگاه11 امام خمینی(ره)
دیدار با خانواده شهید مهدی یزدانی زاده دیدار با خانواده شهید مهدی یزدانی زاده
دیدار از خانواده شهید مهدی یزدانی زاده
شامگاه پ11 امام خمینی شامگاه پ11 امام خمینی
برگزاری شامگاه با سخرانی سخنگوی اتش نشانی
حال و آینده
فعالیت های پایگاه