پایگاه مقاومت بسیج حبیب ابن مظاهر (ع)
 
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

رای به سایت :
1575
محبوب

بازسازی و زیباسازی محیط پایگاه حبیب بن مظاهر
حلقه صالحین جوانان پایگاه حبیب بن مظاهر
بازسازی و زیباسازی محیط پایگاه حبیب بن مظاهر
    تاریخ› جمعه 26 دي 1393 - 06:01

طی یک ماه کار مداوم کار بازسازی و زیباسازی فضای پایگاه 24 حبیب بن مظاهر پایان یافت

RSS