تاریخ : چهارشنبه 22 دي 15:58
کد خبر : 382497
سرویس خبری : عکس خبری
 

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام امیر هوشنگ خان محمدی

پایگاه 19 حضرت رسول

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام امیر هوشنگ خان محمدی

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام امیر هوشنگ خان محمدی با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه 19 حضرت رسول(ص)

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ