تاریخ : چهارشنبه 22 دي 20:32
کد خبر : 382520
سرویس خبری : عکس خبری
 

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام بهمن نصر اصفهانی

پایگاه 19 حضرت رسول

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام بهمن نصر اصفهانی

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام بهمن نصر اصفهانی با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه 19 حضرت رسول(ص)سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ