تاریخ : چهارشنبه 22 دي 17:06
کد خبر : 382523
سرویس خبری : عکس خبری
 

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام حسین موسوی

پایگاه 19 حضرت رسول

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام حسین موسوی

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام حسین موسوی با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه 19 حضرت رسول(ص)سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ