تاریخ : چهارشنبه 22 دي 17:24
کد خبر : 382533
سرویس خبری : عکس خبری
 

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام هاشم عابدین زاده

پایگاه 19 حضرت رسول

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام هاشم عابدین زاده

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام هاشم عابدین زاده با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه 19 حضرت رسول(ص)سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ