پایگاه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص)
 
یکشنبه 07 خرداد 1396 -

رای به سایت :
125
محبوب
بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام حسین موسوی
بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام حسین موسوی

بازدید از خانواده محترم شهید والا مقام حسین موسوی با حضور جمعی از بسیجیان پایگاه 19 حضرت رسول(ص)

1395/10/22 17:06