پایگاه مقاومت بسیج شهید موسوی
 
پنجشنبه 23 آذر 1396 -

رای به سایت :
372
محبوب

محمد هادی ذوالفقاری

تاریخ شهادت:  1393-11-29
محل شهادت:  عراق