پایگاه مقاومت بسیج شهید موسوی
 
پنجشنبه 28 تير 1397 -

رای به سایت :
533
محبوب

شهید محمد هادی ذوالفقاری

تاریخ شهادت:  1393-11-29
محل شهادت:  عراق