پایگاه مقاومت بسیج شهید موسوی
 
سه شنبه 29 اسفند 1396 -

رای به سایت :
482
محبوب

شهید محمد هادی ذوالفقاری

تاریخ شهادت:  1393-11-29
محل شهادت:  عراق