تاریخ : پنجشنبه 21 دي 14:48
کد خبر : 638417
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

آموزش کنترل اغتشاشات

آموزش کنترل اغتشاشات

آموزش کنترل اغتشاشات توسط گروهان ضربت گردان علی اصغر(ع) پایگاه 23شهید موسوی پیرو آمادگی جسمانی بسیجیان

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ