تاریخ : چهارشنبه 20 دي 13:33
کد خبر : 637870
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

حضور برادر بهشتی کارشناس حقوقی دادگستری در برنامه اگاه سازی گشت های محله محور بسیج

حضور برادر بهشتی کارشناس حقوقی دادگستری در برنامه اگاه سازی گشت های محله محور بسیج

در این برنامه نحوه برخورد با مجرمین به لحاظ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به سوالات حقوقی بسیجیان پاسخ داده شدسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ