پایگاه مقاومت بسیج فاضله
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
39
محبوب

سخنرانی خانم کمندلو برای بسیجیان پایگاه فاضله
سخنرانی خانم کمندلو برای بسیجیان پایگاه فاضله
    تاریخ› چهارشنبه 09 اسفند 1396 - 22:19

در رابطه با ازدواج فرزندان در پایگاه فاضله بر قرار شد.

کلاس تدبر در قران
کلاس تدبر در قران
    تاریخ› چهارشنبه 09 اسفند 1396 - 22:09

کلاس تدبر در قران از آیات ۷۶ تا۷۹ سوره یاسین در پایگاه فاضله برگزا گردید..

حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال
    تاریخ› چهارشنبه 02 اسفند 1396 - 00:22

در پایگاه فاضله مراسم روخوانی قران وتجوید تعدادی از خواهران بسیجی انجام شد.

حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال.
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال.
    تاریخ› چهارشنبه 04 بهمن 1396 - 12:04

حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی پایگاه فاضله.

موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو وظایف  والدین در برابر ازدواج.
موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو وظایف والدین در برابر ازدواج.
    تاریخ› چهارشنبه 04 بهمن 1396 - 11:49

موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو در رابطه وظایف پدر ومادران درقبال فرزندان.

حلقه صالحین ویژه جوانان.
حلقه صالحین ویژه جوانان.
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 21:09

حلقه صالحین وکلاس چهل حدیث امام خمینی رحمت الله.

حلقه صالحین میانسال پایگاه فاضله.
حلقه صالحین میانسال پایگاه فاضله.
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 21:02

جلسه ای در پایگاه فاضله درباره فوایداذکار ویاد خداوند در زندگی برگزار شد.

به مناسبت در گذشت مادر یکی از بسیجیان پایگاه فاضله ختم صلوات بر گزار شد.
به مناسبت در گذشت مادر یکی از بسیجیان پایگاه فاضله ختم صلوات بر گزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 19 دي 1396 - 13:27

ختم صلواتی به مناسبت در گذشت یکی از خواهراههای بسیج پایگاه فاضله در شبستان بر گزار شد.

کلاس چهل حدیث امام خمینی رحمت الله.
کلاس چهل حدیث امام خمینی رحمت الله.
    تاریخ› دوشنبه 18 دي 1396 - 22:37

کلاس چهل حدیث امام خمینی رحمت الله در حدیث چهاردهم در پایگاه فاضله برقرارشد.

جلسه طب اسلامی و طب سنتی در پایگاه فاضله.
جلسه طب اسلامی و طب سنتی در پایگاه فاضله.
    تاریخ› شنبه 16 دي 1396 - 14:18

درپایگاه فاضله جلسه طب اسلامی و طب سنتی برقرار شد.

حلقه صالحین ویژه جوانان پایگاه فاضله
حلقه صالحین ویژه جوانان پایگاه فاضله
    تاریخ› سه شنبه 12 دي 1396 - 22:47

حلقه صالحین درپایگاه فاضله از بسیج حوزه ۳۲۶ حضرت رقیه س.در شبستان برگزار شد.

جز خوانی قران مجید هدیه به شهدای مسجدالنبی ص وتعیین سطح حلقه قرانی.
جز خوانی قران مجید هدیه به شهدای مسجدالنبی ص وتعیین سطح حلقه قرانی.
    تاریخ› چهارشنبه 06 دي 1396 - 20:54

جز خوانی قران مجیدهدیه به شهدای پایگاه فاضله مسجدالنبی ص.

طب اسلامی الگو از طب باقرالعلوم در پایگاه فاضله بر قرار شد.
طب اسلامی الگو از طب باقرالعلوم در پایگاه فاضله بر قرار شد.
    تاریخ› چهارشنبه 06 دي 1396 - 20:25

طب اسلامی الگو از طب اسلامی در پایگاه فاضله برقرار شد.

جلسه فرهنگی امام جماعت با شورای فرهنگی برادران و خواهران بسیجی.
جلسه فرهنگی امام جماعت با شورای فرهنگی برادران و خواهران بسیجی.
    تاریخ› سه شنبه 05 دي 1396 - 22:39

جلسه فرهنگی امام جماعت با شورای پایگاه برادرو خواهران پایگاه فاضله مسجدالنبی.

عفاف حجاب از دیدگاه قران .
عفاف حجاب از دیدگاه قران .
    تاریخ› دوشنبه 27 آذر 1396 - 13:36

مراسم عفاف وحجاب از دیدگاه قران.

حلقه صالحین ویژه جوانان.
حلقه صالحین ویژه جوانان.
    تاریخ› دوشنبه 27 آذر 1396 - 13:24

حلقه صالحین ویژه جوانان در پایگاه فاضله بر قرار شد

جز خوانی قران مجید هدیه به شهدای مسجدالنبی ص.
جز خوانی قران مجید هدیه به شهدای مسجدالنبی ص.
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 15:39

جز خوانی قران مجید توسط خواهرانی بسیجی پایگاه فاضله توسط خواهران بسیجی مسجدالنبی ص.

روان خوانی وتجوید خواهران بسیجی پایگاه فاضله.
روان خوانی وتجوید خواهران بسیجی پایگاه فاضله.
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 15:22

روان خوانی و تجوید خواهران بسیجی پایگاه فاضله مسجدالنبی ص حلقه صالحین مییانسال.

حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال.
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال.
    تاریخ› سه شنبه 21 آذر 1396 - 22:39

حلقه میانسال پایگاه فاضله کتاب چهل حدیث امام رحمت الله را درشبستان مسجدالنبی ص برپا شد.

ختم صلوات برای شادی روح شهدا مسجدالنبی ص.
ختم صلوات برای شادی روح شهدا مسجدالنبی ص.
    تاریخ› سه شنبه 21 آذر 1396 - 22:23

ختم صلواتی به مناسبت شهدا مسجدالنبی درشبستان برقرار شد.

RSS
1 2 3 4