پایگاه مقاومت بسیج فاضله
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
39
محبوب
تست قند وخون وفشار در پایگاه فاضله.
تست قند وخون وفشار در پایگاه فاضله.

تست قندوخون وفشاردر پایگاه فاضله برای هفته کرامت انجام شد.

1397/04/30 16:18
حلقه صالحین ویژه جوانان پایگاه فاضله
حلقه صالحین ویژه جوانان پایگاه فاضله

به مناسبت هفته کرامت تولد حضرت معصومه س.

1397/04/25 05:45
گزارش ورزشی بومی محلی پایگاه
گزارش ورزشی بومی محلی پایگاه

گزارش ورزشی بومی محلی در پایگاه فاضله.

1397/04/23 17:51
راهپیمایی روز قدس
راهپیمایی روز قدس

بسیجیان پایگاه فاضله در راهپیمایی روز قدس حضور گسترده ایی را بعمل آوردند..

1397/03/18 08:53
سخنرانی خانم کمندلو برای بسیجیان پایگاه فاضله
سخنرانی خانم کمندلو برای بسیجیان پایگاه فاضله

در رابطه با ازدواج فرزندان در پایگاه فاضله بر قرار شد.

1396/12/09 18:49
کلاس تدبر در قران
کلاس تدبر در قران

کلاس تدبر در قران از آیات ۷۶ تا۷۹ سوره یاسین در پایگاه فاضله برگزا گردید..

1396/12/09 18:39
ر وخوانی قران وتجلیل از خانواده سه شهید دفاع مقدس فاضل بجستانی
ر وخوانی قران وتجلیل از خانواده سه شهید دفاع مقدس فاضل بجستانی

تجلیل از خانواده سه شهید فاضل بجستانی توسط خواهران بسیجی پایگاه فاضله

1396/12/04 08:47
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال

در پایگاه فاضله مراسم روخوانی قران وتجوید تعدادی از خواهران بسیجی انجام شد.

1396/12/01 20:52
حلقه صالحین ویژه جوانان.
حلقه صالحین ویژه جوانان.

به نوجوانان پایگاه فاضله برای مسابقه ورزش هدایای داده شد.

1396/12/01 20:37
حلقه صالحین ویژه جوانان.
حلقه صالحین ویژه جوانان.

به مناسبت شهادت بی بی دوعالم در پایگاه فاضله در مسجدالنبی مراسمی برقرار شد وبه دختران با حجاب هدیه داد شد

1396/12/01 20:29
راهپیمائی ۲۲ بهمن بسیجیان پایگاه فاضله
راهپیمائی ۲۲ بهمن بسیجیان پایگاه فاضله

پایگاه فاضله راهپیمائی ۲۲ بهمن را با شکوه بر گزار کردن

1396/11/22 18:29
جلسه درارتباط سیاسی وبصیرتی در پایگاه فاضله
جلسه درارتباط سیاسی وبصیرتی در پایگاه فاضله

به مناسبت دهه فجر جلسه سیاسی و بصیرتی بر گزار شد

1396/11/19 18:39
تست قند وخون وفشار در پایگاه فاضله
تست قند وخون وفشار در پایگاه فاضله

به مناسبت دهه فجر در پایگاه فاضله به مناسبت ده فجر درپایگاه فاضله تست قند وخون برگزار شد

1396/11/19 16:34
حلقه صالحین ویژه جوانان پایگاه فاضله
حلقه صالحین ویژه جوانان پایگاه فاضله

در پایگاه فاضله مسابقه ورزشی به مناسبت ده فجر در شبستان بر گزار شد

1396/11/19 16:23
جلسه فرمانده پایگاه فاضله با اعضا شورا.
جلسه فرمانده پایگاه فاضله با اعضا شورا.

جلسه فرمانده پایگاه فاضله با اعضای شورا در خصوص روز شمار ده فجر.

1396/11/04 08:42
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال.
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال.

حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی پایگاه فاضله.

1396/11/04 08:34
موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو وظایف  والدین در برابر ازدواج.
موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو وظایف والدین در برابر ازدواج.

موضوع سخنرانی سرکار خانم کمندلو در رابطه وظایف پدر ومادران درقبال فرزندان.

1396/11/04 08:19
جلسه رفتار والدین وفرزندان در سن بلوغ.
جلسه رفتار والدین وفرزندان در سن بلوغ.

جلسه در پیرامون رفتار والدین با فرزندان در سن بلوغ.

1396/10/26 17:56
حلقه صالحین ویژه جوانان.
حلقه صالحین ویژه جوانان.

حلقه صالحین وکلاس چهل حدیث امام خمینی رحمت الله.

1396/10/26 17:39
حلقه صالحین میانسال پایگاه فاضله.
حلقه صالحین میانسال پایگاه فاضله.

جلسه ای در پایگاه فاضله درباره فوایداذکار ویاد خداوند در زندگی برگزار شد.

1396/10/26 17:32

1 2 3 4... 11