پایگاه مقاومت بسیج فاضله
 
پنجشنبه 23 آذر 1396 -

رای به سایت :
39
محبوب
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال.
حلقه صالحین ویژه خواهران بسیجی میانسال.

حلقه میانسال پایگاه فاضله کتاب چهل حدیث امام رحمت الله را درشبستان مسجدالنبی ص برپا شد.

1396/09/21 19:09
ختم صلوات برای شادی روح شهدا مسجدالنبی ص.
ختم صلوات برای شادی روح شهدا مسجدالنبی ص.

ختم صلواتی به مناسبت شهدا مسجدالنبی درشبستان برقرار شد.

1396/09/21 18:53
 به مناسبت تاج گذاری امام زمان ع ختم قران در پایگاه فاضله بر قرار شد.
به مناسبت تاج گذاری امام زمان ع ختم قران در پایگاه فاضله بر قرار شد.

به مناسبت تاج گذاری امام زمان ع در شبستان پایگاه فاضله ختم قران بر گزار شد.

1396/09/10 15:24
به مناسبت هفته بسیج دیدار از خانواده حمید حسینبیگ عراقی.
به مناسبت هفته بسیج دیدار از خانواده حمید حسینبیگ عراقی.

به مناسبت هفته بسیج دیدار از خانواده شهید حسین بیگ عراقی صورت پذیرفت.

1396/09/10 15:05
به مناسبت هفته بسیج دیدار از خانواده شهیدمجید میرزائی انجام شد.
به مناسبت هفته بسیج دیدار از خانواده شهیدمجید میرزائی انجام شد.

به مناسبت هفته بسیجددیداراز خانواده شهید مجید میرزائی انجام شد.

1396/09/10 14:30
به مناسبت هفته بسیج دیدار از خانواده شهیدعلی تاجیک.
به مناسبت هفته بسیج دیدار از خانواده شهیدعلی تاجیک.

به مناسبت هفته بسیج دیداراز خانواده شهید علی تاجیک به عمل امد.

1396/09/10 14:22
به مناسبت تاج گذاری امام زمان در پایگاه فاضله ختم صلوات برگزار شد.
به مناسبت تاج گذاری امام زمان در پایگاه فاضله ختم صلوات برگزار شد.

به مناسبت تاج گذاری امام زمان وسلامتی اقا حجت ابن حسن عسگری در پایگاه فاضله بر قرار شد.

1396/09/07 19:11
به مناسبت هفته بسیج از امام جماعت پایگاه فاضله تقدیر وتشکر انجام شد.
به مناسبت هفته بسیج از امام جماعت پایگاه فاضله تقدیر وتشکر انجام شد.

به مناسبت هفته بسیج دعوتنامه به همراه لوحه تقدیر خدمت امام جماعت مسجدالنبی ص اهدا شد.

1396/09/07 18:36
به مناسبت هفته بسیج تقدیر از امام جماعت مسجدالنبی ع.
به مناسبت هفته بسیج تقدیر از امام جماعت مسجدالنبی ع.

به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج از امام جماعت مسجدالنبی پایگاه فاضله قدر دانی انجام شد.

1396/09/07 18:21
هفته بسیج گرامی باد.
هفته بسیج گرامی باد.

مناسبت هفته بسیج گروهی از خواهران به مرقد امام رفتن.

1396/09/06 08:35
کلاس تربیت مربی قرانی
کلاس تربیت مربی قرانی

کلاس تربیت مربی قرانی بسیج خواهران پایگاه فاضله از حوزه ۳۲۶ حضرت رقیه س.

1396/09/04 19:04
هئیت منتظران موعود.
هئیت منتظران موعود.

هئیت منتظران موعود در پایگاه فاضله بر گزار شد.

1396/09/04 18:56
اماده سازی بسته بندی برای ۵ اذر.
اماده سازی بسته بندی برای ۵ اذر.

به مناسبت ۵ اذر بسته بندی صبحانه برای بسیجیان حوزه ۳۲۶ حضرت رقیه س.

1396/09/04 08:11
ارزیابی قرانی سرحلقه ها صالحین.
ارزیابی قرانی سرحلقه ها صالحین.

ارزیابی قرانی سرحلقه های صالحین پایگاه ها بر قرار شد.

1396/09/03 16:52
طرح باقرالعلوم در پایگاه فاضله.
طرح باقرالعلوم در پایگاه فاضله.

طرح باقرالعلوم در پایگاه فاضله.

1396/09/03 15:24
جلسه فرمانده پایگاه فاضله با اعضا شورا.
جلسه فرمانده پایگاه فاضله با اعضا شورا.

به مناسبت هفته بسیج جلسه فرمانده پایگاه فاضله واعضای شورا.

1396/09/03 15:15
فضا سازی درب پایگاه فاضله به مناسبت هفته بسیج.
فضا سازی درب پایگاه فاضله به مناسبت هفته بسیج.

به مناسبت فضا سازی درب پایگاه به مناسبت هفته بسیج.

1396/09/03 15:08
شرکت دانش اموزان مدرسه مجاور در نماز جماعت مسجد النبی.
شرکت دانش اموزان مدرسه مجاور در نماز جماعت مسجد النبی.

جشن تکلیف دانش اموزان مدرسه مجاور در مسجدالنبی در شبستان مسجدالنبی پایگاه فاضله.

1396/09/03 15:00
مراسم اموزش خانواده موفق.
مراسم اموزش خانواده موفق.

به مناسبت هفته بسیج کلاس اموزش خانواده موفق برگزار شد.

1396/09/03 12:15
مراسم ۳ اذر در سا لن عترت.
مراسم ۳ اذر در سا لن عترت.

به مناسبت هفته بسیج مراسمی در سالن عترت به عنوان خا نواده موفق.

1396/09/03 11:30

1 2 3 4... 9