پایگاه مقاومت بسیج مطهره
 
چهارشنبه 07 فروردين 1398 -

رای به سایت :
43
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 326 حضرت رقیه (س) ›› پایگاه مقاومت بسیج مطهره
0
محبوب  
رای به خبر :
حجاب وعفاف97/
حجاب وعفاف97/

به کجاچنین شتابان؟...
calendar
تاریخ : 1397/04/21 - 22:30

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج مطهره حوزه حضرت رقیه (س)ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ممکن است این جمله راشنیده باشیدکه: انسان عاقل ازتجربه دیگران استفاده میکندوانسان زرنگ میخواهدهمه چیزراتجربه کند گاه بهتراست درمواردی مثل بی حجابی عاقل باشیم وازتجربه غربی هایی که تابه انتهای این باتلاق فرورفته وباهرشرایطی خودراازاین باتلاق نجات دادند، استفاده کنیم. اگرزن هویت وشخصیت خویش رانشناسدوبه عظمت روحی خودپی نبردوزیبایی های خودرانیابدو نرسدبه اینکه درهستی چه جایگاهی داردواو رابه کدام کاربزرگ مأمورکرده اند معلوم است که خودرابه دنیاو جسمش محدودمی بیندوجز سرگرمی تنوع،جالب بودن ونشستن دردلهاوچشمهاچیزی نمی خواهد،چون خودش رابیشترازاین نمی بیندوازاین بالا ترنرفته است. حجاب فقط یک پوشش نیست،بلکه مجموعه ای است ازنحوه تفکر،طرزنگاه،شیوه رفتار،لحن گفتارونوع پوشش. بنابراین: حجاب حق زن،هویت زن وانتخاب زن است. آیاوقت توقف کردن نرسیده؟ نظرشماچیست؟...


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 15189مطالب مرتبط